Cambridge zkoušky

Zkoušky, které jsou zábavné

Od roku 2015 jsme registrovaným partnerem British Council pod hlavičkou F-centrum a nabízíme dětem možnost skládat mezinárodní Cambridge zkoušky.

» Zkoušky YOUNG LEARNERS – STARTERS, MOVERS, FLYERS «

Jsou dobrovolné, zábavné a motivující

Jsou připravované hravou formou

Připravují děti na následující zkoušky v dalším životě

Zvedají dětem sebevědomí

Mohou přinést body navíc při příjímacím řízení na víceletá i čtyřletá gymnázia

Úroveň zkoušek si děti volí samy, podle toho, na co se cítí

Cambridge zkoušky nejsou hlavní náplní mých hodin, jen logickým vyvrcholením pro toho, kdo chce.

Skládají se ze tří částí :

Listening

(poslech)

Reading and writing

(čtení a psaní)

Speaking

(pohovor s rodilým mluvčím)

Informace o zkouškách

Podrobné info v angličtině

Méně podrobné info v češtině

Doporučení rodičů českých dětí

Ukázky ústních pohovorů

Úroveň STARTERS

Úroveň MOVERS

Úroveň FLYERS

Jeden test od každé úrovně ke stažení zde.

Termíny zkoušek

KVĚTEN-ČERVEN 2019

Přihlašte děti na tel.: 776225078 nebo na emailu vevina76@gmail.com

» Kdo učí angličtinu «

Petra Tesařová

Ahoj, jmenuji se Petra, ale říkají mi Vevina a mimo jiné učím angličtinu. Už od roku 1996 se věnuji výuce výhradně dětí od 2 do 16 let. Vždy s úsměvem říkám, že to s dospělými moc neumím. Jsou na mě příliš statičtí a málo spontánní. Mám ráda, když děti „zlobí“. Mám ráda, když jsou mé hodiny živé, hlučné a dynamické.

» Fotky ze zkoušek «